Ανακοίνωση για την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στα Ο.Τ. 599-842

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου με την υπ’ αριθμ. 16/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με την υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε ακίνητο Νικολάου Τάτση, επί της οδού Δρακάκη.-