Ανακοίνωση για τους ετεροδημότες νέους εκλογείς (17 ετών)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4406/2016, το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που συμπλήρωσαν το 17ο έτος της ηλικίας τους.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 26/2012), οι νέοι εκλογείς που συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους (η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο) περιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως σε καταστάσεις που συντάσσουν οι Δήμοι, από 1ης μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Οι νέοι εκλογείς (17 ετών) μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 στον τόπο διαμονής τους με την ιδιότητα του ετεροδημότη εκλογέα.

Δείτε τις σχετικές λεπτομέρειες στο συνημμένο έγγραφο.