Ανακοίνωση της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου για την Υπηρεσία Πρασίνου

Άγιος Δημήτριος, 4-6-2020

Η αλήθεια για την Υπηρεσία Πρασίνου

Με αφορμή δημόσιες αναρτήσεις και σχολιασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και επίσημες ανακοινώσεις δημοτικών παρατάξεων περί δήθεν ιδιωτικοποίησης του Πρασίνου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, επισημαίνω τα παρακάτω:

Με την υπ’ αρ. 128/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΘΖΓ263-ΜΤ1), εγκρίθηκε η εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου, με την οποία

  1. Τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τη “Λειτουργία Αναβάθμισης χώρων πρασίνου, πλατειών, πάρκων, παιδότοπων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων
  2. Υποβάλλεται προς έγκριση η Μελέτη Προϋπολογισμού 468.622,73 € (με ΦΠΑ), για την περίοδο 2020-22, ώστε να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τις εξής εργασίες:
  • Κοπή / Κλάδεμα ψηλών δένδρων
  • Συντήρηση / Επέκταση / Αντικατάσταση Πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους
  • Συντήρηση / Επέκταση / Αντικατάσταση Πρασίνου στην Κατασκήνωση της Ραφήνας
  • Φυτοπροστασία δένδρων κ.λπ. από επιβλαβή έντομα (προστασία φοινικόδενδρων από rhynchophorus ferrugineus, καθαρισμός πεύκων από τη βαμβακιά, καταπολέμηση της κάμπιας των πεύκων και αφαίρεση κουκουλιών σε χώρους πρασίνου του Δήμου και της Δημοτικής Κατασκήνωσης
  • Αποψιλώσεις αύλειων χώρων, κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων
  • Συντήρηση φυτεμένων δωμάτων (ταρατσόκηποι) σε σχολεία (2ο, 9ο, και 15ο Νηπιαγωγείο)

Η διαδικασία αυτή αρχικά προϋπέθετε τη λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 178, Ν.4635/2019) και στη συνέχεια με σχετική τροποποίηση (άρθρο 117, Ν.4674/2020) η λήψη απόφασης μεταβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Επειδή «σηκώθηκε πολύς θόρυβος» γύρω από τη διαδικασία αυτή, ενώ επιχειρείται να βαφτιστεί και ως ιδιωτικοποίηση του πρασίνου, υπενθυμίζω ότι το 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει (απόφαση 132/2018 – ΑΔΑ: Ψ92Β263-ΜΤ2) τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού συνολικού ποσού 273.591,12 € (με ΦΠΑ) για «Υπηρεσίες Συντήρησης Πρασίνου και Απολυμάνσεις». Αποτέλεσμα του διαγωνισμού ήταν η σύναψη συμβάσεων ύψους 160.008,98 € (με ΦΠΑ) για 2 έτη για εργασίες, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν από την Υπηρεσία Πρασίνου.

Τότε, η μείζων αντιπολίτευση, είχε υπερψηφίσει την απόφαση αυτή. Φέτος «ανησυχεί» μήπως η Δημοτική Αρχή σκοπεύει να «ιδιωτικοποιήσει το πράσινο»! Αν δεν πρόκειται για ευκαιριακή, στείρα αντιπολίτευση για τις εντυπώσεις, περί τίνος ακριβώς πρόκειται;

Αν ανατρέξουμε σε απόψεις, τοποθετήσεις και θέσεις που με κάθε ευκαιρία και σε κάθε διαδικασία έχουν εκφραστεί και από εμένα προσωπικά και από το σύνολο της Δημοτικής μας ομάδας, ο δημόσιος χαρακτήρας των αρμοδιοτήτων που ασκεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτελεί βασική και αδιαπραγμάτευτη αρχή και διεκδίκησή μας.

Αυτό, επίσης, έχει αποτυπωθεί και σε αποφάσεις μας, τόσο στον προγραμματισμό προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, όσο και στο πρόγραμμα κινητικότητας με πρόβλεψη μισθοδοσίας στον προϋπολογισμό για την Υπηρεσία Πρασίνου, που ενώ χρειάζεται 35 ΔΕ τεχνίτες δενδροκηπουρούς – ανθοκόμους και 16 ΥΕ εργάτες κήπων, διαθέτει σήμερα μόνο 3 και 4 εργαζόμενους αντιστοίχως.

Ως υποκριτική θα χαρακτήριζα λοιπόν κυρίως τη στάση της μείζονος αντιπολίτευσης, αλλά και τη στάση της Λαϊκής Συσπείρωσης, γιατί, αν και σέβομαι την ιδεολογική τους προσέγγιση απέναντι στο όλο ζήτημα, θα περίμενα να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα ανάθεσης, μέσω ανοικτών διαγωνισμών, κάποιων εργασιών, που δεν μπορεί να φέρει σε πέρας η υπηρεσία, ώστε να συντηρηθεί και να διατηρηθεί το πράσινο της πόλης και οι κοινόχρηστοι χώροι προς όφελος των κατοίκων, των επαγγελματιών και ιδίως των παιδιών, που περισσότερο από ποτέ έχουν σήμερα την ανάγκη να απολαμβάνουν το δημόσιο χώρο.

Άλλωστε, το ίδιο κάνουν και Δημοτικές Αρχές που κινούνται στην ίδια ιδεολογική σφαίρα με τη Λαϊκή Συσπείρωση, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Πατρέων που έχει συνάψει ανάλογου περιεχομένου σύμβαση με ιδιώτη, για εργασίες πρασίνου, προϋπολογισμού 488.274,80 € για 24 μήνες. Είναι άραγε και ο Δήμαρχος Πατρέων υπηρέτης του κεφαλαίου;

Η αντιπολίτευση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν γίνεται με συγκροτημένες απόψεις και βάσιμες εναλλακτικές προτάσεις απέναντι στην πολιτική της δημοτικής αρχής.

Όταν γίνεται με αφορισμούς και «ταμπέλες» δεν βοηθάει κανέναν ούτε αυτούς που την ασκούν ούτε πολύ περισσότερο την πόλη και τους πολίτες της που έχουμε κληθεί να υπηρετήσουμε όλοι μας.-

Η Δήμαρχος
Μαρία Ανδρούτσου