Ανακοίνωση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών – Πόρτα Ανοιχτή

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών – Πόρτα Ανοιχτή υλοποιεί την πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420) για 50 άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, Αξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων–Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Προσκαλούνται άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη, στην παρούσα φάση της πράξης, δύο θέσεων. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 17 Ιουνίου έως και 8 Ιουλίου 2021, από ώρα 09.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το https://bit.ly/3vqoIfG ή καλέστε στο 210-9622290 (εσωτ. 212) καθημερινά από 09.00 π.μ-14.30 μ.μ. ή αποστείλετε e-mail στο opendoor@eps-ath.gr.