Ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, Αναστάσιου Σοφιανόπουλου, για τα μέτρα στήριξης της τοπικής αγοράς

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων στήριξης των επαγγελματιών που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχει προβεί σε σχετικές ενέργειες που συνοψίζονται ως εξής:

Δημοτικά Τέλη

1) Κατ’ αρχάς, όσον αφορά στα δημοτικά τέλη, σημειώνεται ότι η διοίκηση του Δήμου Αγίου Δημητρίου τα τελευταία  χρόνια έχει έμπρακτα στηρίξει τους επαγγελματίες, διατηρώντας τον συντελεστή των δημοτικών τελών στο ύψος  2,73€ ανά τ.μ. που είναι από τους πιο χαμηλούς, αν όχι ο χαμηλότερος από όλους τους Δήμους της Αττικής και φυσικά χωρίς καμία απολύτως σύγκριση με Δήμους με διαφορετική σύνθεση επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

2) Εφαρμόστηκαν οι διατάξεις της Π.Ν.Π./20/3/2020 και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυξήθηκε το διάστημα πλήρους απαλλαγής των Δημοτικών Τελών για τις πληγείσες επιχειρήσεις λόγω Covid από 4 σε 6 μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων για την απαλλαγή έγινε ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του Δήμου με παράταση υποβολής έως 31/10/2020.

To διάστημα πλήρους απαλλαγής Δημοτικών Τελών είναι από 1/11/2020 έως 30/4/2021.

3) Επίσης, η Δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου κατέθεσε πρόταση για την δημιουργία ειδικού συντελεστή για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας σε επαγγελματικούς χώρους μικρότερους των 150 τ.μ., εξαιρώντας τράπεζες, αγορές χρυσού και υπαγόμενες επιχειρήσεις στον Γ΄ συντελεστή. Αυτό έχει σαν συνέπεια ο ειδικός συντελεστής να διαμορφωθεί στο 2,33€ ανά τ.μ. (ο χαμηλότερος από όλους τους Δήμους της Αττικής), δηλαδή ποσοστιαία μείωση 15%.

4) Ακόμη, αποφασίσθηκε η απαλλαγή Δημοτικών Τελών για 2 έτη για τους νέους  επιχειρηματίες  (Ατομικές, Ο.Ε. και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις).

Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου

1) Παρατάθηκε η εφαρμογή της Π.Ν.Π./20-3-2020 έως και την 30/6/2020 και παράλληλα οι επαγγελματίες κατέβαλαν με συμψηφισμό το 50% έως την 31/12/2020.

2) Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο έχει απαλλαγή 100% για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα.

Τέλη  καταστημάτων και  παρεπιδημούντων

Η απαλλαγή του τέλους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και του τέλους παρεπιδημούντων δεν έχει νόημα διότι εάν δεν υπάρχει λειτουργία δεν υφίσταται καταβολή αφού η δήλωση ΦΠΑ (Ε3) θα είναι μηδενική.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των δημοτών πραγματοποιείται ως εξής:

Τα αιτήματα των πολιτών υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε αιτήσεις που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου και οι πληρωμές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με ταυτότητα πληρωμής για μεγάλο χρονικό διάστημα καθιστώντας την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των δημοτών ακόμα πιο φιλική .

Επίσης, οι βεβαιωμένες οφειλές που υπάγονται σε ρύθμιση βάσει του Ν.4738/2020 θα πληρωθούν σε δόσεις μετά την 30/4/2021 και προβλέπεται η επανένταξη των οφειλετών στις απολεσθείσες ρυθμίσεις. Για τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές δεν υπάρχει δυνατότητα αναστολής ή παραγραφής, αλλά παρέχονται οι διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για τις οφειλές προς το Δημόσιο.

Τέλος, σημειώνω ότι έχουμε έλθει σε επικοινωνία με το Ε.Β.Ε.Α και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για να δρομολογήσουμε συναντήσεις με θέμα τη στήριξη ανάπτυξη, προβολή, διαφήμιση και διαδικτυακή αναβάθμιση των τοπικών καταστημάτων, καθώς και  τρόπους απορρόφησης κονδυλίων και αξιοποίησης προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α.

Η Επιτροπή Τοπικής Ανάπτυξης, είναι ανοικτή σε προτάσεις και απόψεις γιατί στόχος όλων μας είναι η στήριξη της τοπικής αγοράς του Δήμου μας.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Αναστάσιος Σοφιανόπουλος