Ανακοίνωση: Τροποποίηση ωραρίου στη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου για τη Δευτέρα 8 Απριλίου

Προφίλ του Δήμου

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Κοιμητήριο θα κλείσει για το κοινό, στις 14:30 λόγω απολύμανσης που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο.