Αναστολή λειτουργίας του EEEEK Αγίου Δημητρίου

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και με στόχο τον περιορισμό της επέκτασης της πανδημίας, αναστέλλεται η λειτουργία του ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου, από 11-3-2021 έως και 24-3-2021, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid – 19 σε μαθητή του.