Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε τμήμα της οδού Ξάνθης

Αποκλείεται από την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, τμήμα της οδού Ξάνθης από την οδό Σκρα μέχρι την οδό Ηλιακτίδας, λόγω της επικινδυνότητας που έχει προκύψει από την καθίζηση που έχουν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις του προηγούμενου μήνα.
Το τμήμα αυτό θα παραμείνει αποκλεισμένο μέχρι να οριστικοποιηθεί ο τρόπος αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών και να ενταχθεί το έργο σε σχετική εργολαβία.-