Από τα ΚΕΠ, η χορήγηση δελτίων του κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος και θεάματος

Η διαδικασία χορήγησης δελτίων του κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος (τετραήμερες εκδρομές) και θεάματος, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και τη διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των δικαιούχωνθα γίνεται μέσω των ΚΕΠ και ξεκινά στις 5/7/2022.

Περισσότερα→