ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 22-05-2024

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής

 

ΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ.201.24

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ.201.24 ΕΓΚΡ. ΣΥΖ. ΘΕΜ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ 2ο ΑΡ.ΑΠ.204.24

ΘΕΜΑ 2ο ΑΡ.ΑΠ.204.24 ΠΡΟΓΡ. ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ

ΘΕΜΑ 3ο ΑΡ.ΑΠ.205.24

ΘΕΜΑ 3ο ΑΡ.ΑΠ.205.24 ΠΑΡΑΤ.ΩΡΑΡ.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ

ΘΕΜΑ 5ο ΑΡ.ΑΠ.207.24

ΘΕΜΑ 5ο ΑΡ.ΑΠ.207.24 ΕΓΚΡ.ΚΙΝΗΣ.ΠΟΥΛΜΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

 

ΘΕΜΑ 1ο εκτος ΑΡ.ΑΠ. 202.24

ΘΕΜΑ 1ο εκτος ΑΡ.ΑΠ. 202.24 ΠΑΡΑΧ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ.ΑΠ.203. 24

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ.ΑΠ.203. 24 ΚΥΚΛΟΦ.ΡΥΘΜ.ΟΔΟΥ ΟΔΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ 4ο ΑΡ.ΑΠ.206.24

ΘΕΜΑ 4ο ΑΡ.ΑΠ.206.24 ΠΑΡΑΧ. ΧΩΡΟΥ ΠΛ. ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΚΚΕ