ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 14-06-2024 ΕΚΤΑΚΤΗ

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ 1o εκτοσ ΑΡ. ΑΠ.257.24

ΘΕΜΑ 1o εκτοσ ΑΡ. ΑΠ.257.24 προυπ 2024 META ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ.ΑΠ. 258.24 ΟΠΔ 2024

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ.ΑΠ. 258.24 ΟΠΔ 2024

ΘΕΜΑ ΑΡ ΑΠ..255.24

ΘΕΜΑ ΑΡ ΑΠ..255.24 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ.256.24

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ.256.24 ΕΓΚΡ. ΣΥΖ. ΘΕΜ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ