ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΣΤΙΣ 24/01/2024

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1o ektos ΑΡ.ΑΠ.4.24

ΘΕΜΑ 1o ektos ΑΡ.ΑΠ.4.24 TROP εγγυητ.δεπα

 

ΘΕΜΑ 2o ektos ΑΡ.ΑΠ.5.24

ΘΕΜΑ 1ο αρ.απ. 8.24 DS A.ΘΜΙΑ
ΘΕΜΑ 2o ektos ΑΡ.ΑΠ.5.24 καταργη.Pos

ΘΕΜΑ 2ο αρ.απ. 9.24

ΘΕΜΑ 2ο αρ.απ. 9.24 DS B.ΘΜΙΑ

ΘΕΜΑ 3o ektos ΑΡ.ΑΠ.6.24 ορθη επαναλ

ΘΕΜΑ 3o ektos ΑΡ.ΑΠ.6.24 εγκρ.αναθ. προμ. καυσιμων - ορθη επαναλ

 

ΘΕΜΑ 3o ektos ΑΡ.ΑΠ.6.24

ΘΕΜΑ 3o ektos ΑΡ.ΑΠ.6.24 εγκρ.αναθ. προμ. καυσιμων

ΘΕΜΑ 3ο ΑΡ.ΑΠ.10.24

ΘΕΜΑ 3ο ΑΡ.ΑΠ.10.24 ΠΡΟΕΔΡ. ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 4o ektos ΑΡ.ΑΠ.7.24

ΘΕΜΑ 4o ektos ΑΡ.ΑΠ.7.24 ορισμ.δς απο την ελασ.μειοψ.στην ΔΕ

ΘΕΜΑ 4ο ΑΡ.ΑΠ.11.24

ΘΕΜΑ 4ο ΑΡ.ΑΠ.11.24 ΕΚΛ.PEDA

ΘΕΜΑ 5o ΑΡ.ΑΠ.12.24

ΘΕΜΑ 5o ΑΡ.ΑΠ.12.24 εγκρ.αναθ. προμ. τροφιμω

 

ΘΕΜΑ 6ο ΑΡ.ΑΠ.13.24

ΘΕΜΑ 6ο ΑΡ.ΑΠ.13.24 ορ. στελ. για τραπ. ελλαδος

 

ΘΕΜΑ 7ο ΑΡ.ΑΠ.14.24

ΘΕΜΑ 7ο ΑΡ.ΑΠ.14.24 ΕΞΟΥΣ.ΥΠΟΓΡ.ΕΠΤΙ

 

ΘΕΜΑ 8o ΑΡ.ΑΠ.15.24

ΘΕΜΑ 8o ΑΡ.ΑΠ.15.24 ΤΥΠΕΥΘ.ΛΟΓ.ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ

ΘΕΜΑ 9ο AΡ.ΑΠ.16.24

ΘΕΜΑ 9ο AΡ.ΑΠ.16.24 συμπλ. 320.23 ΕΠΙΤΡ.2024

ΘΕΜΑ-10ο-ΑΡ.ΑΠ-.17.24

ΘΕΜΑ 10ο ΑΡ.ΑΠ .17.24 ΠΡΑΚΤ. ΕΠΙΤΡ ΦΟΡΟ.YΠΟΘ. avis

ΘΕΜΑ-11ο-ΑΡ.ΑΠ-.18.24

ΘΕΜΑ 11ο ΑΡ.ΑΠ .18.24 ΠΡΑΚΤ. ΕΠΙΤΡ ΦΟΡΟ.YΠΟΘ. TAMPAKOPOULOS

ΘΕΜΑ-12ο-ΑΡ.ΑΠ.19.24

ΘΕΜΑ 12ο ΑΡ.ΑΠ.19.24 ΟΡIS.ΕΚΠΡ.ΣΕ ΔΙΚ.ΥΓ.ΠΟΛΕΩΝ

ΘΕΜΑ-13ο-αρ.απ.20.24

ΘΕΜΑ 13ο αρ.απ.20.24 καθορ.αποζ.μελων δς για συνεδρ.δς

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ.3.24

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ.3.24 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΜ.ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ