Αποφάσεις – Γνωμοδοτήσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2021

Μετά τη διά περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 16-12-2020, με θέμα τη γνωμοδότηση επί των σχεδίων Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2021 του Δήμου Αγίου Δημητρίου, το σώμα κατέληξε στις παρακάτω αποφάσεις:

Πλατφόρμα Διαβουλεύσεων