Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων άμισθου Ειδικού Συμβούλου

Uncategorized

Με απόφαση του Δημάρχου Αγίου Δημητρίου ανατίθενται στον κ. Ζωίλη Παντελεήμονα,  καθήκοντα άμισθου Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του
Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Δείτε λεπτομέρειες στο σχετικό κείμενο: 2024-1391 ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΩΙΛΗΣ