Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων άμισθου Ειδικού Συμβούλου

Uncategorized

Με απόφαση του Δημάρχου Αγίου Δημητρίου Στέλιου Μαμαλάκη  ανατίθενται στον κ. Μπαλαούρα Πέτρο, καθήκοντα άμισθου Ειδικού Συμβούλου για
την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στο ακόλουθο σχετικό κείμενο:

2024-1394 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ