Απόφαση Δημάρχου για τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματέα

Με απόφαση της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, Μαρίας Ανδρούτσου, ανατίθενται στη Γενική Γραμματέα, Ελένη Χαλβατζά του Κωνσταντίνου, εκτός των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σειρά από επιπλέον αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις.-