Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

 

Με μια σύγχρονη, φιλική και εύχρηστη  εφαρμογή οι πολίτες μπορούν από το χώρο τους, μέσα από την ιστοσελίδα της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) (https://www.aped.gov.gr ⇒ Πώς θα αποκτήσω Ψηφιακή Υπογραφή)  ή μέσα από την εθνική πύλη (gov.gr (https://www.gov.gr ⇒ Πολίτης και Καθημερινότητα ⇒ Ηλεκτρονικές Υπογραφές)   να οδηγηθεί σε ένα  περιβάλλον λειτουργίας ασφαλές, επιθεωρημένο, εγκεκριμένο και να υποβάλει την αίτησή του για να ζητήσει την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού.
Στη συνέχεια,  αφού επισκεφθεί ένα ΚΕΠ για να ταυτοποιηθεί, αποθηκεύει τα ψηφιακά του πιστοποιητικά σε Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) και μπορεί  να υπογράφει ψηφιακά τα έγγραφά του.

                                                                                                            Η Αντιδήμαρχος
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ισότητας των Φύλων
 Ελένη Καντζέλη