Απολύμανση στις εγκαταστάσεις της 2ης ΤΟΜΥ

Προληπτική απολύμανση στις εγκαταστάσεις της 2ης ΤΟΜΥ Αγίου Δημητρίου (πρώην ΙΚΑ) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16-3-2020, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. Ακόμη, τo τεχνικό συνεργείο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ανταποκρινόμενο σε αίτημα της μονάδας, διαμόρφωσε, με ίδιες δαπάνες, στην είσοδο του κτιρίου, ειδικό γραφείο ιατρών – νοσηλευτών για την εξυπηρέτηση των ασθενών με σκοπό την διαχείριση του συνωστισμού.-