Αποτελέσματα αιτήσεων για το Κοινωνικό Φροντιστήριο, σχολικής χρονιάς 2019 – 20

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας, μετά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων, δημοσιεύει τα αποτελέσματα των εισακτέων παιδιών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Αγίου Δημητρίου (Κ.Φ.Α.Δ.), για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 είτε στο γραφείο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου ώρες 15:00 με 19:00 είτε ηλεκτρονικά στο kfad@dad.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 9840 717 (απογευματινές ώρες) και ηλεκτρονικά στο kfad@dad.gr.-