Αποτελέσματα μοριοδότησης αιτήσεων για το Κοινωνικό Φροντιστήριο σχ. χρονιάς 2023 – 2024

Κοινωνικό Φροντιστήριο

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Εγγραφής μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Αγίου Δημήτριου, μετά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων, δημοσιεύει τα αποτελέσματα της μοριοδότησης των αιτήσεων για τη σχ. χρονιά 2023 – 2024. (ΠΙΝΑΚΕΣ Α’, Β’ & Γ’)

Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης ανακοινώνονται με τον αριθμό Πρωτοκόλλου της Αίτησης και με τα αρχικά γράμματα του επιθέτου και του ονόματος του παιδιού, για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα εθελοντών/τριών καθηγητών/τριών και τμημάτων και σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις, θα τοποθετούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΠΙΝΑΚΑ Α’ στα αντίστοιχα τμήματα. Σε περίπτωση κενών θέσεων θα τοποθετηθούν και οι μαθητές και οι μαθήτριες σύμφωνα με τους Πίνακες Β και Γ, βάσει της τελικής μοριοδότησης. 

Για την έναρξη και τη λήξη των μαθημάτων της θερινής περιόδου 2023, καθώς για το πρόγραμμα μαθημάτων θα ενημερώσει σχετικά η Γραμματεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου τους εισακτέους και εισακτέες.

Για την έναρξη και το πρόγραμμα της χειμερινής περιόδου 2023-2024 θα ενημερωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες από τη Γραμματεία στο τέλος Αυγούστου!

► Δεκτές ενστάσεις θα γίνονται μέχρι την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00 ηλεκτρονικά στο kfad@dad.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2109840717 (15:00 – 21:00) και ηλεκτρονικά στο kfad@dad.gr.