Αποτελέσματα μοριοδότησης αιτήσεων για το Κοινωνικό Φροντιστήριο 2024 – 2025

Κοινωνικό Φροντιστήριο

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Εγγραφής μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Αγίου Δημήτριου, μετά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων, δημοσιεύει τα αποτελέσματα της μοριοδότησης των αιτήσεων για την σχ. χρονιά 2024 – 2025. (ΠΙΝΑΚΕΣ Α’ &  Β’)

Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης ανακοινώνονται με τον αριθμό Πρωτοκόλλου της Αίτησης και με τα αρχικά γράμματα του επιθέτου και του ονόματος του παιδιού, για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Τα μαθήματα  της θερινής περιόδου 2024 θα διαρκέσουν από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 έως την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024. Για το πρόγραμμα μαθημάτων θα ενημερώσει σχετικά η Γραμματεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου τους εισακτέους και εισακτέες.

Για την έναρξη και το πρόγραμμα της χειμερινής περιόδου 2024 -2025 θα ενημερωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες από τη Γραμματεία στο τέλος Αυγούστου!

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.9840717 (15:00 – 21:00) και ηλεκτρονικά στο kfad@dad.gr.