8η/2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος συνεδριάζει την Τετάρτη 17-4-2019 και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων

13η/2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει τη Μ. Δευτέρα 22-4-2019 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Μέγαρο