24ωρη απεργία της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

          Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στη συνεδρίασή της