Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Αθηναϊκής Ένωσης Αγίου Δημητρίου