Δελτίο τύπου της ΠΟΕ – ΟΤΑ για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αγίου Δημητρίου

Οι ελλείψεις προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχει σαν συνέπεια τόσο την εντατικοποίηση της εργασίας για το υφιστάμενο προσωπικό, όσο και δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η ευθύνη για την κατάσταση αυτή βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.), που έχει «στραγγαλίσει» την Τοπική Αυτοδιοίκηση, απαγορεύοντας κάθε νέα πρόσληψη, καθώς επίσης και την μονιμοποίηση εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις για πολλά χρόνια.

Μερίδιο ευθύνης ωστόσο έχουν και οι Αιρετοί, σε πολλές περιπτώσεις, που δεν ασκούν με τον τρόπο τους πίεση στην κυβέρνηση να προβεί σε ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, με αποτέλεσμα την απαξίωση των Δημοτικών Υπηρεσιών.

Περισσότερα→