Δεν θα λειτουργήσει το Πάσχα η Δημοτική Συγκοινωνία

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Λόγω των εορτών του Πάσχα δεν θα λειτουργήσουν, η Δημοτική Συγκοινωνία και το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
από την Μεγάλη Παρασκευή 3/5/2024 έως και Τρίτη του Πάσχα 7/5/2024.