Διαγωνισμοί για την ανάθεση λειτουργίας σχολικών κυλικείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                      Άγιος Δημήτριος 20 Σεπτεμβρίου 2021
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                                                                 Αριθ.Πρωτ: 585
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΑΧ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ξενοφώντος 10
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17341
Tηλέφωνο: 2109712955/2109764673

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 

Η Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α/θμιας Εκπ/σης  Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει ότι  προκηρύσσονται δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με ενσφράγιστες  προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείου  των

α) 2ου  Δημοτικού Σχολείου
β) 9ου Δημοτικού Σχολείου
γ) 10ου Δημοτικού Σχολείου
δ) 11ου Δημοτικού Σχολείου
ε) 20ου Δημοτικού Σχολείου

για το χρονικό διάστημα των εννέα ετών.

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, οδός Ξενοφώντος 10, στις 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα  Δευτέρα  ως ακολούθως:

α) Για το 2ο  Δημοτικό Σχολείο, ώρα 09:00
β) Για το 9ο Δημοτικό Σχολείο, ώρα 10:00
γ) Για το 10ο Δημοτικό Σχολείο, ώρα 11:00
δ) Για το 11ο Δημοτικό Σχολείο, ώρα 12:00
ε) Για το 20ο Δημοτικό Σχολείο, ώρα 13:00

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής,  (ΤΗΛ: 2109712955 / 2109764673) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής