Διαγωνισμός για την ανάθεση λειτουργίας του σχολικού κυλικείου του ΕΕΕΕΚ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                                     Aριθ.Πρωτ.: 714
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ
ιεύθυνση: Ξενοφώντος 10
Τηλ.: 210-9712955

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αγίου Δημητρίου,  ανακοινώνει ότι  προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) για το χρονικό διάστημα των εννέα (9) ετών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, οδός Ξενοφώντος 10, στις 2  Νοεμβρίου 2020, ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 10:00.

Για παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, Ξενοφώντος 10 Άγιος Δημήτριος στον 2ο όροφο, (ΤΗΛ: 210-9712955) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                 30/9/2020

   Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
                          Μαρία Θάνου