Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, την Τρίτη 3-5-2022 και ώρα 10:00 – 11:00, διενεργεί δημόσιο τακτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 & τον Ν. 4242/14, για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου συνολικής μεικτής επιφανείας 350 τ. μ. περίπου, για (9) εννέα έτη.

Περισσότερα→