Διαγωνισμός για τη μίσθωση χώρου για το 2ο ΚΑΠΗ και το 2ο Δημοτικό Ιατρείο

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει τη διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση ισόγειου χώρου (καταστήματος) στην περιοχή της οδού Σουλίου για την εγκατάσταση του 2ου ΚΑΠΗ και του 2ου Ιατρείου λόγω της λήξης του μισθώματος του ακινήτου που στεγάζονται σήμερα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης να αποστείλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 4-11-2019 έως 25-11-2019 και ώρα 15:00.-