📢 Διαγωνισμός για την ανάθεση δαπάνης στείρωσης, παροχής κτηνιατρικής βοήθειας και περισυλλογής αδέσποτων ζώων

♦ Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση “Δαπάνης για στείρωση αδέσποτων γατών – Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδέσποτα ζώα – Περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων” (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 177337).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 5-12-2022 και ώρα 15:00.