Διαγωνισμός για την ανάθεση λειτουργίας σχολικών κυλικείων

Η Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει ότι προκηρύσσονται δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των

α) 3ου Δημοτικού Σχολείου
β) 12ου Δημοτικού Σχολείου και
γ) 15ου Δημοτικού Σχολείου

για το χρονικό διάστημα των εννέα ετών. Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, οδός Ξενοφώντος 10, στις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα ως ακολούθως:

α) Για το 12ο Δημοτικό ώρα 9.00
β) Για το 3ο Δημοτικό ώρα 10:00
γ) Για το 15ο Δημοτικό ώρα 11:00

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Τηλ: 2109712955 / 2109764673) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-