Διαγωνισμός για την ανάθεση της εργασίας “Οργάνωση και εκτέλεση προγράμματος θερινής δημιουργικής απασχόλησης”

ΟΠΚΑΠ

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας “Οργάνωση και εκτέλεση προγράμματος θερινής δημιουργικής απασχόλησης”.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σχεδίαση, η οργάνωση και η υλοποίηση του ημερήσιου προγράμματος θερινής δημιουργικής απασχόλησης.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών:  Τετάρτη 26/04/2023 και ώρα 15:00.