Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς»

? Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου (Αγ. Δημητρίου 55) την Πέμπτη 10/06/2021, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/06/2021 και ώρα 11:30.