Διαγωνισμός για την για την ανάθεση του έργου “Παιχνιδοδιακοπές 2020”

? Η Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ”

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, ώρα 9:30π.μ. – 10:00π.μ.