Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Διαγραμμίσεις Λεωφορειακών Δρόμων και Διαβάσεων Πεζών – Φωτεινών Σηματοδοτών»

📢 Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Διαγραμμίσεις Λεωφορειακών Δρόμων και Διαβάσεων Πεζών – Φωτεινών Σηματοδοτών».

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την Τρίτη 20/10/2020, ώρα 9:30.-