Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων”

📢 Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Αγ. Δημητρίου 55, την Πέμπτη 3/9/2020.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9:30 π.μ. και ώρα λήξης προσφορών η 10:00 π.μ.-