Διαγωνισμός για την προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων τεχνικών συνεργείων

📢 Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την “Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων (μικροεργαλείων) τεχνικών συνεργείων”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 30/9/2020, ώρα 10:30.-