Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/11/2019, ώρα 15:00.-