Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο”

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο”. Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 167311.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 1-8-2022 και ώρα 15:00.