Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για
Α. “Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων” και
Β. “Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.»

Έναρξη υποβολής προσφορών: Τετάρτη 10/4/2019 • Ώρα 15:00

Λήξη υποβολής προσφορών: Πέμπτη 25/4/2019 • Ώρα 15:00