Διαγωνισμός για την “Οργάνωση και λειτουργία κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα”

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την εργασία “Οργάνωση και λειτουργία κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα (Θέση Περιβολάκια”.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/03/2020 και ώρα 12:00.-