Διαγωνισμός για την “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τη λειτουργία των πέντε ΚΑΠΗ”

Οικονομική Υπηρεσία

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τη λειτουργία των πέντε ΚΑΠΗ”.

► Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 284323.
► Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών: 15/1/2024 και ώρα 15:00.