Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αγίου Δημητρίου, την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 10:00.