Διαγωνισμός για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αγίου Δημητρίου, την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 10:00.