Διαγωνισμός για την “Προμήθεια – Παροχές ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας”

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για την  “Προμήθεια – Παροχές Ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας”. Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 163564.
Έναρξη κατάθεσης προσφορών: 6/7/2022, ώρα 15:00.
Λήξη κατάθεσης προσφορών: 20/7/2022, ώρα 15:00.