Διαγωνισμός για την “Υπηρεσία υποστήριξης εφαρμογής διαφόρων υπηρεσιών”

Οικονομική Υπηρεσία

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Υπηρεσία υποστήριξης και εκπαίδευσης εφαρμογής οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών”.
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 254162.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 24/11/2023 και ώρα 15:00.