Διαγωνισμός για το έργο “Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου”

📢 Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστήματος: 106460) για το έργο “Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου”.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3/3/2021 και ώρα 15:00.