Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και των γραφείων διοίκησης του Ο.Π.Α.Π.

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει την επαναληπτική διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου από τον ΟΠΑΠ Δήμου Αγίου Δημητρίου για τη στέγαση των γραφείων της διοίκησης και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Νομικού Προσώπου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης να αποστείλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ορίζεται από τις 11 Οκτωβρίου έως και την 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00.