Διανομή καυσόξυλων σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

Καθαριότητα - Πράσινο

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Πρασίνου και η Κοινωνική Υπηρεσία, θα διανείμουν καυσόξυλα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.
Ως δικαιούχοι ορίζονται οι ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με αποδεικτικό την εγκεκριμένη απόφαση της αίτησής τους, καθώς και τα νοικοκυριά που είναι ήδη ενταγμένα στις δομές Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Συσσίτιο, σύμφωνα με τις λίστες ωφελουμένων της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Η διανομή, μέχρι εξάντλησης του αποθέματος, θα γίνει στο πάρκο του Ασυρμάτου την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 από ώρα 8:00 έως 12:00 μ.