Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Μονάδες Υγείας

Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διενεργεί έρευνα με τίτλο “Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Μονάδες Υγείας”. Σκοπός της έρευνας είναι να καταγραφούν οι εμπειρίες σας από τη χρήση των υπηρεσιών των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), καθώς και να αξιολογηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών από τη συγκεκριμένη μονάδα υγείας από την οποία εξυπηρετείστε, προκειμένου να παραχθεί τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την ποιότητα των υπηρεσιών προς τις διοικητικές αρχές.

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική, ανώνυμη και απαραίτητη για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης. Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

Τέλος, σας παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρειάζονται περίπου πέντε με επτά (5-7) λεπτά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο και τη συνεργασία σας!

Με εκτίμηση,

Ειρήνη Γρίβα
Άννα Ανδρουλιδάκη
(Επισκέπτριες Υγείας)